Fotokontrakt

Informasjon om rettigheter ved kjøp og bruk av våre bilder

Avtale mellom Aeterno og deg som privatkunde

Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering, redigeringstimer og bildene klare for print. Alle oppgitte priser er inkludert mva. Som kunde hos oss får du fulle rettigheter til å benytte dine kjøpte bilder til private bruk, det vil si fri bruk på digitale media, print og forstørrelser med mer (vi anbefaler at du benytter profesjonelle fotoleverandører for fremkalling/print og forstørrelser for best kvalitet). Dette fungerer som din rettighetslisens, som betyr at du “eier” dine foto for privat bruk.

Rettighetene til fotografiet og fotografens eierskap er beskrevet i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Ved å sende inn skjemaet under samtykker du til:

  1. Fotografiene kan kun benyttes og publiseres i henhold til avtalt formål (se over), misbruk og brudd på åndsverksloven kan straffeforfølges i henhold til lov om åndsverk.
  2. Fotografiene kan ikke redigeres eller endres uten samtykke fra fotografen.
  3. Fotografier kan ikke fargekorrigeres eller lignende (jamfør åndsverkloven)
  4. Alle bilder som publiseres offentlig (Facebook, blogg mv.) skal krediteres med fotografens navn (Foto: Rita Bærum. Aeterno)
  5. Om ikke annet er avtalt har fotografen rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, o.l. I tillegg kan fotografen delta i fotokonkurranser med videre med bildematerialet
  6. Videresalg eller kommersiell bruk er ikke lov uten avtale med Aeterno.

Kontrakten signeres digitalt ved å sende inn skjemaet under og arkiveres av fotograf. Kjøper står ansvarlig for å overholde kontraktens bestemmelser.

Kommersiell bildebruk
Magasiner, aviser, nettbutikker, forhandlere, industri osv.

Dersom fotografiet skal benyttes innen det kommersielle markedet gjelder separate regler for dette, og inngår ikke i avtale om privat bruk som beskrevet over. (Det betyr at dersom du har kjøpt bilder til privat bruk, kan ikke disse overdras til en kommersiell aktør. Fotografen skal kontaktes av aktuell kommersiell aktør for avtale om bruk. Brudd på dette vil forfølges i henhold til lov om åndsverk)

Hvorfor vi må prise våre tjenester
Aeterno er en profesjonell fotobedrift som lever av fotografering og grafisk formgiving. Aeterno betaler alle avgifter og skatter i henhold til lover og regler. Det betyr at vi ikke kan gi bort våre produkter som er våre fotografier og design. Heller ikke leie ut vår kompetanse uten å måtte fakturere for det. Aktører som ønsker å benytte våre bilder må derfor gjøre avtale om det. Vi kan dessverre ikke leve kun av kreditering av navn i media alene.

Ved å fylle ut skjema under og sende dette inn, aksepterer jeg overnevnte fotokontrakt mellom meg og fotograf Rita Bærum. Når kontrakten er mottatt (og eventuelt depositum (ved bryllup) er betalt) er det en bindende kontrakt mellom oppdragsgiver og fotograf.

Leave a comment